Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το email με τον σύνδεσμο για το διατροφικό σας πρόγραμμα στα εισερχόμενά σας, ελέγξτε επίσης το φάκελο ανεπιθύμητων. 


Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να το βρείτε, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών μας για περισσότερες πληροφορίες.