Kung hindi mo mahanap ang email na link ng iyong meal plan sa iyong inbox, mangyaring suriin din ang folder ng spam/junk. 

 

 Kung hindi mo pa rin makita, mangyaring kontakin ang aming Customer Support para sa karagdagang impormasyon.