Inaalok namin ang meal plan sa higit sa 40 mga bansa at ang aming hangarin ay tiyakin na magagamit ito sa lahat.

 

 Ito ang dahilan kung bakit napili namin ang mahahalagang produkto mula sa pagsusulit, tinitiyak na magagamit ang mga ito sa buong mundo.

 

 Kahit ang paggawa ng meal plan para sa lokal na lutuin ay wala sa aming listahan ng gawain, maaari mo pa ring gamitin ang mga lokal na pamalit kung nagkakaproblema ka sa pagkuha ng ilang mga item.

 

 Mangyaring tiyakin na ang mga kapalit ay hindi mayaman sa carbohydrates.

 

 Maaari mong suriin ang carbohydrate at caloric na bilang ng mga produkto sa likuran ng kanilang balot.