Chúng tôi cung cấp kế hoạch bữa ăn tại hơn 40 quốc gia và mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được kế hoạch bữa ăn đó.


Đây chính là lý do tại sao chúng tôi đã lựa chọn cẩn thận các sản phẩm thiết yếu dựa trên bài kiểm tra, đảm bảo rằng chúng có sẵn trên toàn thế giới.


Mặc dù việc xây dựng kế hoạch bữa ăn hướng tới ẩm thực địa phương hiện không nằm trong danh sách nhiệm vụ của chúng tôi nhưng bạn vẫn có thể sử dụng các sản phẩm thay thế ở địa phương nếu bạn gặp khó khăn khi mua một số mặt hàng nhất định.


Hãy đảm bảo chắc chắn rằng các sản phẩm thay thế không giàu carbohydrate.


Bạn có thể kiểm tra giá trị carbohydrate và calo của các sản phẩm ở mặt sau bao bì của chúng.