Kapag natapos mo na ang pagbabayad sa iyong meal plan, ikaw ay makatatanggap ng email sa address, na tinutukoy sa proseso ng paggawa ng meal plan.

 

 Ang email ay maglalaman ng link sa iyong meal plan.

 

 Kapag binuksan mo ang email at nag-click sa link ang meal plan ay magbubukas sa isang bagong tab sa iyong browser.

 

 Upang tignan ang mga recipe kailangan mo lamang i-click o i-tap sa imahe ng iyong ginustong pagkain.

 

 Isang bagong tab ang magbubukas sa iyong browser kung saan makikita mo ang mga sangkap, hakbang sa preparasyon na may larawan na magpapadali sa iyong karanasan sa pagluluto.