Nếu bạn muốn, bạn có thể đổi bữa ăn mà bạn không thích với những bữa ăn mà bạn đã ăn.


Các bữa ăn có thể được đổi trong ngày mà không cần phải lo lắng.


Tuy nhiên, nếu bạn muốn đổi các bữa ăn trong tuần, bạn cần phải đảm bảo rằng việc hoán đổi không vượt quá lượng calo khuyến nghị hàng ngày dành cho bạn.


Các thành phần thiết yếu trong công thức món ăn được đánh dấu bằng màu xanh, tím, hồng hoặc đỏ.


Nếu có một thành phần mà bạn muốn loại trừ/thay thế và thuộc một trong các màu ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.


Nếu các sản phẩm không cần thiết cho công thức món ăn thì bạn có thể nấu ăn mà không cần chúng hoặc thay thế chúng bằng các sản phẩm tương tự.